• Rehabilitace
    REHABILITAČNÍ A LÁZEŇSKÉ
    SANATORIUM
    pro bolesti v zádech s regeneračním studiem

Rehabilitační a lázeňské sanatorium pro bolesti v zádech   Znojmo Lázeňství • Rehabilitace • Wellness

VNITŘNÍ ŘÁD

Výňatek z Vnitřního řádu Sanatoria Znojmo s.r.o.
Nařizuje se nošení respirátoru minimálně třídy FFP2 (nebo adekvátní nanoroušky) ve všech vnitřních prostorách Sanatoria všem osobám, tj. zaměstnancům i návštěvníkům Sanatoria (pacienti, klienti, pracovníci obslužných firem atd.). Dle paragrafu 41 odstavce 1, písmeno b / zákona o zdravotních službách je každý povinen řídit se Vnitřním řádem zdravotnického zařízení do kterého vstupuje. Jestliže někdo odmítne nasazení výše uvedeného respirátoru, jsme oprávněni odmítnout poskytnutí zdravotní a jiné služby a ukončit péči pro porušení Vnitřního řádu Sanatoria. Buď si tato osoba respirátor okamžitě vezme nebo musí opustit Sanatorium. V opačném případě, ač neradi, budeme muset zavolat policii.


GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů